Efekt Krugera-Dunninga

Kategoria: 24.03.2017 11

Im mniej się ktoś zna, tym bardziej myśli że jest ekspertem.

Często spotykamy sytuację gdy osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają tendencje do przeceniania swoich umiejętności, podczas gdy osoby wysoko wykwalifikowane w danej dziedzinie surowiej oceniają swoje umiejętności. Psychologia rozpoznaje to zjawisko jako efekt Krugera Dunninga.

Co z tego wynika?
1. 

 

Cytat z wikipedii… „Kruger i Dunning zwrócili uwagę na liczne wcześniejsze badania, które zdają się sugerować, że w przypadku zdolności tak różnorodnych jak obsługa pojazdów mechanicznych, gra w szachy czy tenisa, „ignorancja częściej jest przyczyną pewności siebie, niż wiedza” (jak to ujął Charles Darwin). Postawili oni hipotezę, że w przypadku zdolności, którą każdy może posiąść w większym lub mniejszym stopniu, osoby niekompetentne:

  1. nie dostrzegają swojego niskiego poziomu zdolności,
  2. nie potrafią prawidłowo ocenić poziomu zdolności u siebie,
  3. nie potrafią prawidłowo ocenić poziomu zdolności u innych,
  4. rozpoznają i uznają swój niski poziom zdolności dopiero po odpowiednim treningu danej umiejętności”